Ellenőrzési rendszerünk

Az ellenőrzés alatt egy többlépcsős folyamat értendő az alábbiak szerint.
 

 • Valamennyi munkatársunkkal kapcsolatban környezettanulmányt végzünk, illetve végrehajtjuk a szükséges szintű biztonsági ellenőrzésüket. A felvételre kerülő munkatársakkal többlépcsős elbeszélgetést folytatunk, teszteket töltetünk ki, majd a kiválasztott vagyonőröket több napon keresztül oktatjuk, míg megkezdheti önálló munkáját. Az első munkanapján a területi képviselő mellett folyamatos kontroll alatt dolgozik, illetve a megfelelő csatornákon keresztül visszacsatolást kérünk tevékenységéről, munkájáról, személyiségi jegyeiről.
 • A szolgálat esetenkénti, heti rendszerességű ellenőrzését a Körzetvezető, a felelős területvezető, napi ellenőrzését a területvezetők, területi képviselők, a szolgálatvezetők látják el, valamint igény szerint a Megbízó képviselőjével - közös - ellenőrzéseket hajtunk végre,
 • A szolgálat tagjait szúrópróbaszerűen, esetenként rejtetten, illetve alkalomszerűen az általuk nem ismert személyek bevonásával is ellenőrizzük.
 • Az ellenőrzések alapvetően a szakmai ismeretek elsajátítására terjednek ki, ugyanakkor ezzel egyidejűleg számon kérjük az aktuális jogszabályi ismereteket, a megbízó által kiadott belső szabályozói ismereteket (munka, tűz, környezetvédelem, üzembiztonság, stb.).
 • Esetenként ellenőrizzük munkatársaink erkölcsi szilárdságát, szakmai megbízhatóságát, valamint a munkavállalásuk feltételeit (igazolványok megléte, dolgozó bejelentése, az őrök bejelentéssel kapcsolatos ismereteinek elsajátítása).
 • Az ellenőrzés kiterjed a kulturált megjelenés megkövetelésén túlmenően a napi általános, speciális, operatív jellegű feladatokra, azok meghatározására, végrehajtására és értékelésére. Az ellenőrzések eredményét minden esetben kiértékeljük, hogy a szükséges intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül megtehessük.
 • A területen dolgozó kollégák a felvételük kapcsán egy szigorú követelési rendszeren esnek át, hiszen a munkájuk sokrétű, és lényegesen nagy önállóságot igényel. A munkatársak kiválasztására komoly figyelmet fordítunk, a felvételt mindig személyesen végezzük.
 • Az ellenőrzés során minden alkalommal feljegyzés készül, ezek alapján a hó végi értékeléskor hiteles kép alakul ki a diszpécser és a járőr munkájáról.
   

Az ellenőrzési tevékenység során az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:

A szolgálatot ellátó őrök személye
 

 • Az érintett őr alkalmas-e az adott pozícióba, őrhelyre, illetve képes-e a kulturált magatartásra, kommunikációra.
 • Szolgálatra alkalmas állapotban van-e.
 • A ruházata előírásszerű, tiszta, rendezett (nappal öltöny, éjjel gyakorló).
 • Megkapta-e a szolgálat maradéktalan ellátásához szükséges információkat.
 • Elolvasta, megértette az őrszolgálati utasítást, és a munkaköri leírást.
 • Nála vannak-e a szükséges személyes és céges okmányok.


A szolgálati okmányok
 

 • Meg kell győződni róla, hogy a szolgálatot ellátó őr tudja, hogyan kell vezetni a munkája során használatos szolgálati okmányokat.
 • Ellenőrizni kell, hogy az őr ezt megfelelően, és időszerűen is végzi.
 • Meg kell győződni róla, hogy a szolgálat ellátásához szükséges okmányok hiánytalanul megvannak.


Szolgálati eszközök
 

 • Ellenőrizni kell, hogy megvannak-e a szolgálat ellátásához szükséges eszközök, azokat megfelelően használják, illetve tárolják.
 • Ellenőrizni kell, hogy ezek az eszközök használatra megfelelő állapotban vannak.


Őrszolgálati helyiség (diszpécserszoba)

 • Meg kell győződni arról, hogy az őrszolgálati helyiséget az előírásoknak megfelelő célra, és módon használják. 
 • Az őrszolgálati helyiség tiszta, rendezett, rongálástól mentes.
 • Az őr munkaasztalán csak azok a felszerelési tárgyak, és okmányok találhatók, amelyeknek előírásszerűen ott kell lennie.


Feladatellátást illetően
 

 • Meg kell győződni róla, hogy a diszpécser és a járőr ismeri a felállítási helyén végzendő feladatokat.
 • Rejtett figyeléssel, különböző napszakokban ellenőrizni kell tevékenységét.
 • Járőr esetében hetente a járőrellenőrző rendszer adatai alapján - szükség esetén azonnal - módosítani az útvonalakat vagy az időbeosztást.
 • Kiemelt szempontunk a minőség és biztonság, szolgáltatásunk programjának legfőbb célkitűzése a megelőzés. Munkánk arra irányul, hogy tevékenységünkkel megelőzzük az esetleges káreseményeket. Társaságunk vezetése kiemelten kezeli a Megbízóinkkal történő igény és szükség szerinti, folyamatos kapcsolattartást annak érdekében, hogy reálisan ítélhessük meg szolgáltatásunk színvonalát. Fontosnak tartjuk továbbá - az együttműködés során - a megbízó részéről felmerülő új igényekhez való rugalmas igazodást is.

 

Célunk: minőségi szolgáltatással és magas szintű biztonság megteremtésével Megbízóink érdekeinek képviselete!

Reméljük, hogy a cégismertetőnkben foglaltak találkoznak az Önök elképzeléseivel és igényeivel.


Vissza