SzolgáltatásainkTársaságunk számos vagyonvédelmi átvilágítást, komplex biztonsági felmérést hajtott végre, továbbá különböző nagyságrendű és biztonsági igényszintű megbízásokat szervezett, illetve irányított többféle vagyonvédelmi sajátossággal rendelkező megbízási helyeken.

Szolgáltatásaink

 • Komplex őrzés-védelem (személy és objektum védelem),
  A tevékenység keretében vállaljuk cégek, objektumok, irodaházak élőerős őrzését és vagyonvédelmét, gépjármű forgalmának ellenőrzését technikai rendszerek alkalmazásával.
 • recepciós és információs szolgáltatás,
  Szolgáltatásunk magában foglalja az objektumokba érkező ügyfelek adott helyre történő irányítását, nyilvántartások vezetését (kulcs, ki-és belépők, stb.), a beérkező telefonok kezelését, postai küldemények átvételét, és az adott épület üzemeltetési rendjének betartatatását.
 • rendezvény-biztosítás,
  Tevékenységünk körében vállaljuk kulturális-, sport- és egyéb rendezvények élő erővel történő biztosítását, zavartalan lebonyolítását szorosan együttműködve a hatóságokkal (Rendőrség, Katasztrófavédelem, Önkormányzatok).
 • tűzszerész-biztosítási szolgáltatás,
  Szolgáltatásunk legspeciálisabb körében épületek, ki-és belépő gépjárművek vonatkozásában, vagy erre irányuló igény esetén bombakutatást hajtunk végre.
 • 24 órás ügyeleti szolgálat,
  Ügyeletünk napi 24 órában folyamatos kapcsolatban áll az egész személyi állománnyal, az ügyelet felügyeli (regisztrálja) a ki- és bejelentkezéseket, biztosítja az információk folyamatos áramlását. Jelentési kötelezettséggel tartoznak a területi ellenőrünknek.
 • járőrszolgálat,
  Járőrszolgálatunk tevékenyen részt vesz a személyszállításban, az érintett üzletek (területek) ellenőrzésében, szűkség esetén besegít az adott esemény megoldásába, tevékenyen részt vesz az információk megfelelő helyre történő áramlásában. Jelentési kötelezettséggel tartoznak a területi ellenőrünknek
 • vagyonvédelmi audit végrehajtása, biztonsági rizikóelemzés,
  Cégünk elvégzi cégek és vállalkozások vagyonvédelmi- és biztonsági rendszerét, amely kiterjed az alkalmazott eszközökre, a dolgozók biztonsági előírásokat vonatkozó betartására, a kialakított intézkedések hatékonyságára és naprakészségére, majd a megállapításaink alapján ésszerű javaslatot teszünk az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére a megelőzés érdekében.
 • tűz, munka és környezetvédelem,
  Erre irányuló felkérés esetén megvizsgáljuk, hogy a cégénél a munkavállalók mennyire sajátították el a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés ismereteit annak érdekében, hogy a későbbiek során rendkívüli események (pl. baleset) ne következzen be. Amennyiben úgy ítéljük meg, javaslatot teszünk az ismeretek bővítésére.
 • magánnyomozás,
  Cégünk egyik legspeciálisabb szolgáltatása, melynek keretében konspirált módszerekkel megfigyeléseket hajtunk végre, információt gyűjtünk akár cégen belüli veszteségek felderítése érdekében, vállalatokat érintő (belső vagy külső) lopásokban felderítő tevékenységet végzünk, szakmai tanácsadással a veszteségek megelőzésére javaslatot teszünk, ellenőrizzük gazdasági partnerét annak érdekében, hogy megfelelően dönthessen, valamint vállaljuk alkalmazottak megbízhatósági vizsgálatát és környezettanulmányát.
 • GPS operátor ellenőrzőrendszer, a szállítmányok lekövetése, ellenőrzése.
  Megbízás esetén élőerővel és GPS rendszer alkalmazásával lekövetjük cége szállítmányait, melyet minden egyes alkalommal konkrét tételes ellenőrzéssel egészítünk ki a prevenció céljából.

 


Vissza